Deutsch

Kontakt

Jana Kempf
Dezernat II – Kultur, Bildung und Soziales
Gartenstraße 5
79183 Waldkirch

Telefonnummer 07681 40 41 49
E-Mail jana.kempf@stadt-waldkirch.de

Dezernat II Kultur, Bildung und Soziales

Gartenstraße 5
79183 Waldkirch
Telefonnummer 07681 404-0

Abteilung 2.1 Kultur

Gartenstraße 5
79183 Waldkirch
Telefonnummer 07681 404-144

Abteilung 2.2 Jugend, Soziales und Integration

Gartenstraße 5
79183 Waldkirch
Telefonnummer 07681 404-149

Abteilung 2.3 Bildung und Erziehung

Gartenstraße 5
79183 Waldkirch
Telefonnummer  07681 404-234

Abteilung 2.4 Soziale Leistungen

Gartenstraße 5
79183 Waldkirch
Telefonnummer 07681 404-148